Dlouhodobý volební úspěch levice a extrémní pravice v Ústeckém kraji

Nedávno skončili Volby do poslanecké sněmovny. Když jsem na stránkách Českého statistického úřadu studoval výsledky, zajímaje se hlavně o Ústecký kraj a okres Děčín, dospěl jsem k názoru, že u nás na severu, kvete dlouhodobě pšenka komunistům a stranám koketujícím s ultra pravicí. Od roku 1996, kdy se konali první Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, až dodnes, měla KSČM a strany sympatizující s ultrapravicí v Severočeském či později Ústeckém kraji, procentuálně nejvyšší podporu z celé republiky.

V roce 1996 zaznamenala Sládkova strana SPR-RSČ podporovaná také pravicovými extremisty nejvýraznější volební úspěch právě v Severočeském kraji. Při dalších Volbách o dva roky později byla situace obdobná. Strana sice mnoho voličů ztratila, ale opět získala největší podporu v Severočeském kraji, podobně jako komunisti. Obrázek si můžete udělat sami podle tabulek. Podle zdroje ČSÚ.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle krajů. rok 1996
strana Celkem PHA StČ JM SM
KSČM hlasy 626 136 52 477 75 620 46 559 56 385 74 263 72 273 138 104 110 455
proc. 10.33 7.45 11.22 11.16 11.31 11.56 9.56 11.16 9.78
SPR-RSČ hlasy 485 072 26 231 54 272 32 632 49156 81 291 56 471 96 147 88 872
proc. 8.01 3.72 8.05 7.82 9.86 12.65 7.47 7.77 7.87

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle krajů. rok 1998
strana Celkem PHA StČ JM SM
KSČM hlasy 658 550 50 451 77 018 47 542 57 451 79 937 74 440 149 084 122 627
proc. 11.03 6.99 11.52 11.50 11.73 12.59 10.00 12.34 11.26
SPR-RSČ hlasy 232 965 15 494 26 034 14 113 20 854 38 768 27 413 43 054 47 235
proc. 3.90 2.15 3.89 3.41 4.26 6.11 3.68 3.56 4.34


Na děčínsku si v této době vedli Sládkovci také velmi slušně a skončili na třetím místě před komunisty, jak ukazuje následující tabulka.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okres Děčín rok 1996
strana celkem v %
Nezávislí 368 0.50
Svobodní demokraté-LSNS 1 573 2.15
Křesť.a dem.unie-Čs.str.lid. 2 379 3.25
Českomoravská unie středu 164 0.22
Česká str.sociál.demokratická 22 526 30.81
Demokratická unie 1 991 2.72
Důchodci za životní jistoty 2 680 3.67
Strana demokratické levice 115 0.16
Občanská demokratická aliance 4 109 5.62
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 9 747 13.33
Česká pravice 35 0.05
Levý blok 1 135 1.55
Komunistická str.Čech a Moravy 7 646 10.46
Občanská demokratická strana 18 642 25.50


A o dva roky později posun na čtvrté místo i když počet hlasů výrazně klesl.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okres Děčín rok 1998
strana celkem v %
Občanská demokratická strana 18 338 25.77
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 941 4.13
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 4 723 6.64
Česká strana národně sociální 235 0.33
Nezávislí 616 0.87
Česká str.sociálně demokrat. 26 008 36.55
Unie svobody 4 837 6.80
Důchodci za životní jistoty 2 831 3.98
Komunistická str.Čech a Moravy 8 335 11.71
Občanská koalice-Politic.klub 266 0.37
Demokratická unie 1 020 1.43
Strana zelených 1 015 1.43


V následujících Volbách o čtyři roky později kandidovala Sládkova strana již pod jiným jménem jako "Republikáni Miroslava Sládka". Volební výsledky strany byly již mizivé, ale tradice oblíbenosti na severu Čech pokračovala a nejvíce procent hlasů bylo opět z Ústeckého kraje. Stejně tak komunisté zde dopadli nejlépe ze všech krajů jak můžeme vidět v tabulce.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle krajů. rok 2002
strana Celkem PHA StČ Plzeňský Karlovarský Ústecký
KSČM hlasy 882 653 65 136 100 312 53 098 50 893 26 626 83 951
proc. 18.51 11.10 18.67 18.25 19.61 21.97 25.08
Republikáni
M.Sládka
hlasy 46 325 2 821 5 201 2 478 2 316 1 620 6 348
proc. 0.97 0.48 0.96 0.85 0.89 1.33 1.89

strana Liberec. Kr. Hr. Pardub. Vysoč. JM Olomouc. Zlínský MS
KSČM hlasy 32 542 42 928 42 664 50 185 108 819 62 804 47 134 115 561
proc. 17.17 16.05 17.39 19.69 19.75 21.02 16.64 21.06
Republikáni
M.Sládka
hlasy 2 334 2 598 2 125 2 254 4 936 2 911 2 196 6 187
proc. 1.23 0.97 0.86 0.88 0.89 0.97 0.77 1.22


Během uplynulých čtyř let ztratili Republikáni v děčínském okrese výrazně podporu a skončili až na sedmém místě a posbírali přes tisíc hlasů tedy necelé dvě procenta. Zato komunisti si výrazně polepšili téměř o polovinu a skončili na třetím místě hned za ODS viz tabulka.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okres Děčín rok 2002
strana celkem v %
Národně demokratická strana 99 0.18
Demokratická liga 58 0.10
Česká str.sociálně demokrat. 16 268 29.72
Občanská demokratická aliance 690 1.26
Volba pro budoucnost 233 0.42
Humanistická aliance 129 0.23
Naděje 549 1.00
Republikáni Miroslava Sládka 1 020 1.86
Cesta změny 102 0.18
Česká strana národně sociální 376 0.68
Strana zdravého rozumu 248 0.45
Str.venkova-spoj.občan.síly 467 0.85
České sociálně demokrat.hnutí 55 0.10
Česká pravice 71 0.12
Republikáni 171 0.31
Sdružení nezávislých 1 748 3.19
Občanská demokratická strana 13 642 24.92
Komunistická str.Čech a Moravy 12 409 22.67
Koalice KDU-ČSL, US-DEU 4 049 7.39
Strana za životní jistoty 624 1.14
Pravý Blok 293 0.53
Strana zelených 1 422 2.59


Ani Volby roku 2006 nepřinesli změnu. Počet krajů vzrostl na třináct a nejvíce procent hlasů pro komunisty přinesl, jak jinak, sever Čech. Sládkovce vystřídala Národní strana a opět nejvíce procent hlasů bylo ze severu. Národní strana i KSČM dopadli opět nejlépe v Ústeckém kraji. Výsledky v tabulce.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle krajů. rok 2006
strana Celkem PHA StČ Plzeňský Ústecký Liberecký
KSČM hlasy 685 328 51 925 79 964 45 099 40 578 60 175 24 823
proc. 12.81 7.90 12.89 13.36 14.03 16.05 11.51
Národní
strana
hlasy 9 341 973 1 257 524 495 532 861
proc. 0.17 0.14 0.20 0.15 0.17 0.38 0.22
 

strana Kr. Hr. Pardubický Vysočina JM Olomoucký Zlínský Mor. Slez.
KSČM hlasy 34 093 33 956 40 480 83 687 49 026 35 998 85 201
% 11.52 12.39 14.66 13.74 14.68 11.25 13.96
Národní
strana
hlasy 9 341 973 1 257 524 495 532 861
% 0.17 0.14 0.20 0.15 0.17 0.38 0.22


V okrese Děčín si oproti minulým Volbám komunisté pohoršili o téměř sedm procent a nástupce Republikánů, Národní strana, již předešlý úspěch nezopakovala. Podrobněji v tabulce.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okres Děčín rok 2006
strana celkem v %
Strana zdravého rozumu 334 0.55
České hnutí za národní jednotu 33 0.05
Balbínova poetická strana 80 0.13
Právo a Spravedlnost 422 0.70
NEZÁVISLÍ 464 0.77
Česká pravice 31 0.05
Koruna Česká (monarch.strana) 92 0.15
Občanská demokratická strana 21 379 35.53
Česká str.sociálně demokrat. 21 345 35.48
SNK Evropští demokraté 1 077 1.79
Unie svobody-Demokratická unie 223 0.37
Pravý Blok 236 0.39
4 VIZE-www.4vize.cz 35 0.05
Strana zelených 3 425 5.69
Komunistická str.Čech a Moravy 8 850 14.71
Koalice pro Českou republiku 121 0.20
Národní strana 124 0.20
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 349 2.24
NEZ.DEMOKRATÉ (předs.V.Železný) 431 0.71
STRANA ROVNOST ŠANCÍ 106 0.17


Ani výsledek posledních květnových Voleb nepřinesl v tomto ohledu žádné překvapení. Národní stranu nahradila Dělnická strana sociální spravedlnosti a jako již tradičně, nejlépe dopadla v Ústeckém kraji. Její volební úspěch byl však v celostátním měřítku zanedbatelný. Komunisti sice přišli o nějaká ta procenta, ale Ústecký kraj je i tentokrát nezradil a postaral se o nejvíce procent ze všech krajů jak dokládá tabulka.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle krajů. rok 2010
strana Celkem PHA StČ Plzeňský Karlovarský Ústecký
KSČM hlasy 589 765 41 647 69 368 40 738 40 578 35 077 17 015
% 11.27 6.53 11.00 12.22 12.51 13.07 13.64
DSSS hlasy 59 888 4 242 6 034 3 641 3 096 2 842 9 575
% 1.14 0.66 0.95 1.09 1.10 2.18 2.61

strana Liberecký Kr. Hr. Pardub. Vysoč. JM Olomoucký Zlínský MS
KSČM hlasy 22 086 30 791 30 161 36 349 69 577 42 438 30 991 73 627
% 10.32 10.65 11.21 13.41 11.65 13.18 10.04 12.61
DSSS hlasy 2 720 3 753 2 833 2 290 5 095 3 913 2 268 7 586
% 0.68 0.91 0.80 0.82 0.58 0.56 0.46 0.39


Na děčínsku komunisti opět něco procent ztratili a DSSS přelezla přes dvě procenta.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okres Děčín rok 2010
strana celkem v %
Věci veřejné 7 080 12.07
Konzervativní strana 50 0.08
Komunistická str.Čech a Moravy 7 224 12.32
Česká str.sociálně demokrat. 15 092 25.74
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 821 4.81
STOP 55 0.09
TOP 09 8 008 13.66
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 850 1.45
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 328 0.55
Strana zelených 1 179 2.01
Suverenita-blok J.Bobošíkové 3 435 5.85
Česká pirátská strana 511 0.87
Dělnic.str.sociální spravedl. 1 315 2.24
Strana svobodných občanů 673 1.14
Občanská demokratická strana 9 997 17.05


Tyto výsledky celkem jasně ukazují, že Ústecký kraj je již minimálně 14 let "Mekkou" levice a komunistů. Politické strany sympatizující s extrémní pravicí mají také dlouhodobě nejlepší výsledky právě v této části naší země. Sever naší země je prostě již dlouho rudý, oranžový a zdá se, že i nejvíce pokukuje po hnědé.

Související články:

¡Sdílet!

1 komentářů:

pompo

Tak a je to venku, potomci sudetoněmeckých fašistů, s různými zachránci světa s holou hlavou a dosud nevymřelý klan dělnických generálů, milicionářů a povalečů z fabrik na Ústecké ulici, by moc rádi vrátily staré časy, jasný a nezanedbatelný důvod, proč chodit k volbám, díky za článek.

Okomentovat

Můžete použít některé značky HTML, jako například <b>, <i>, <a>,  Nápověda

Hledat

 

DC Bublina v síti

Qwimbyho sloupek

Qwimby je nájemný zabiják, ze staré školy, s neomylnou muškou. Svou práci si nebere osobně, a v duchu jeho vlastního hesla: "Jeden výstřel, jedna mrtvola, jedna odměna", kráčí vpřed od jednoho kšeftu ke druhému a ještě stačí prohodit některé ze svých "hlubokých mouder."

Nové články

DC Bublina © 2012 obsah volně šiřitelný s uvedením zdroje | Články: RSS | Pohání: Blogger